NÁMETY NA REPORTÁŽE

Vaše námety na reportáže telefonujte:
0905 / 944 700, 032 771 47 00
alebo píšte na e-mail:
tvpohoda@tvpohoda.sk

Read More

KRESLO PRE PRIMÁTORA

Otázky do relácie
Kreslo pre primátora
môžete písaťpriamo do fóra,
alebo mailom na tvpohoda@tvpohoda.sk

Read More

REKLAMA

Cenník reklamy, výroby a odvysielania
reklamných spotov, inzercie
nájdete tu.

Read More

PREDNÁŠKA O DROGÁCH

O tom, že majú omamné látky nežiaduce účinky na ľudský organizmus niet pochýb. Avšak aj napriek tomuto faktu po nich siaha čoraz viac ľudí. Musíme smutne konštatovať, že dokonca aj deti, ktoré si neúmyselným konaním môžu pokaziť celý život. O rizikách pri užívaní drog prišlo žiakom v miestnej základnej škole porozprávať viacero odborníkov.

KONTROLA DIALNIČNÝCH ZNÁMOK

Nie je to tak dávno, čo diaľničiari kotrolovali povinné nalepky na čelných sklách automobilov. Na to, či si vodiči spĺňajú svoje povinnosti, si  NDS-ka spolu s policíou opäť posvietili na začiatku tohto týždňa.  A verte či nie, opäť sa našlo niekoľko šoférov, ktorí na diaľnicu vyrazili bez predpísanej známky.

ROZMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

Veľa ľudí práve v tomto čase robí doma jarné upratovanie, kedy sa zbavuje nepotrebných vecí, či rekonštruuje svoj príbytok. A práve pre nich máme potešujúcu správu. V nasledujúcich dňoch budú po uliciach mesta rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery určené na tento druh odpadu. Viac nám k tejto téme porozprával Anton Veselka – poverený riadením TSM.

ZASADNUTIE ZMOS V TENČIANSKYCH STANKOVCIACH

Primátori a starostovia sa v prvý piatok v tomto mesiaci zišli na valnom zhromaždení  regionálneho združenia miest a obcí stredného považia. Na programe bolo 14 bodov rokovania. Prítomní sa okrem iného zaoberali aj voľbou zástupcov regionálneho združenia do orgánov ZMOS Bratislava. Spomedzi piatich kandidátov sa podarilo zvíťaziť primátorovi Nového Mesta nad Váhom – inžinierovi Jozefovi Trstenskému.

KONTROLA ZÁŠKOLÁKOV

Záškoláctvo je jav, ktorý sa, žiaľ, v školskom prostredí vyskytuje často. Nie všetci žiaci majú záujem dodržiavať povinnú školskú dochádzku, a tak trávia čas mimo školy.  Samozrejme,  bez vedomia rodičov, ale  to však nezostáva bez následkov.  Práve týchto študentov preverujú mestskí policajti. Ako kontrola dopadla, sa dozviete v našej nasledujúcej reportáži.

ŠTRAJK SÚDNYCH ÚRADNÍKOV

Súdnym úradníkom došla trpezlivosť. Už dlhší čas im vadili nevyhovújuce pracovné podmienky a nedostatočné financné ohodnotenie. To je iba zlomok problémov, ktoré sformulovali do štyroch požiadaviek a následne predložili ministrovi spravodlivosti.

REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

Vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi bývajú občas komplikované. V mnohých prípadoch však stačí skutočne málo a všetko sa môže zmeniť k lepšiemu. Veľkou mierou k tomu dopomáha aj kurz, ktorý je zameraný práve na túto problematiku.

EKUMENICKÉ MODLITBY

V evanjelickom kostole v Novom Meste nad Váhom sa konalo ekumenické modlitbové stretnutie pri príležitosti Svetového dňa modlitieb, ktorý sa slávi každoročne prvý marcový piatok. Spoločných bohoslužieb sa zúčastnili veriaci rímskokatolíckej, evanjelickej a apoštolskej cirkvi, pozvanie prijali aj kresťanské zbory.

VÝSTAVA KLUBU VÝTVARNÍKOV V SKALICI

Ak aj vy máte radi umenie, máme pre vás potešujúcu správu. Nemusíte za ním cestovať ďaleko. Niekoľko desiatok zaujímavých diel od nadaných autorov si môžete v týchto dňoch pozrieť priamo v Mestskom kultúrnom stredisku.

JARNÁ KVAPKA KRVI

Do úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja zavítali členovia Národnej transfúznej stanice. Zamestnanci na čele s predsedom kraja Jaroslavom Baškom sa zapojili do akcie Jarná kvapka krvi. Tento rok bolo evidovaných 28 darcov. Z toho sa  12 dobrovoľníkov zúčastnilo odberu prvý krát v živote.